Personal

Tallinna Kannikese Lasteaia koosseisunimestik alates 01.01.2020:

Direktor 1,0

Õppealajuhataja 0,75

Majandusjuhataja 1,0

Logopeed 3,2

Eripedagoog 1,5

Muusikaõpetaja 0,75

Liikumisõpetaja 0,5

Õpetaja 12,0

Tervishoiutöötaja 0,5

Õpetajaabi 6,0

Kokk 1,0

Remonditööline 0,5

Koristaja 0,25

 

Uuendatud 02.06.2022

Irja Keiv, direktorwww.kannikese.ee

Back to top