Personal

Tallinna Kannikese Lasteaia koosseisunimestik alates 01.09.2023:

Direktor 1,0

Õppealajuhataja 0,75

Majandusjuhataja 1,0

Logopeed 2,7

Eripedagoog 2,0

Muusikaõpetaja 0,75

Liikumisõpetaja 0,5

Õpetaja 11,0

Assistent 1,0

Õpetajaabi 6,0

Kokk 1,0

Remonditööline 0,5

 

 

Uuendatud 31.08.2023

Irja Keiv, direktorwww.kannikese.ee

Back to top