Riigihanked

Tallinna Linnavalitsus võttis 4. oktoobril 2017 vastu määruse nr 30 "Tallinna hankekord". Määrus jõustus 10.10.2017 ja on ülelinnaliseks hanekorraks kõigile Tallinna linna ametiasutustele.

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus

Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris

Riigihangete arhiiv:

Lasteaial hetkel riigihanked puuduvad.

 

www.kannikese.ee

Back to top