Korruptsiooni ennetus

  • Tallinna Kannikese Lasteaias on korruptsiooni ennetuse eest vastutav isik direktor Irja Keiv (e-mail: irja.keiv@kannike.edu.ee, telefon 6608021, 56450510).
  • Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhataja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278 kinnitatud korruptsiooni ennetamise juhendist
  • Töökohad, millega kaasneb ametiseisund on kinnitatud direktori  21.02.2023 käskkirjaga nr 1-2/7.
  • Tallinna Kannikese Lasteaia vastutavate isikute määramine ostumenetlusega riigihangete korraldamiseks 2023. aastal on kinnitatud 06.02.2023 direktori käskkirjaga nr 1-2/4.
  • Rohkem infot korruptsiooni kohta leiate korruptsioon.ee.
  • Kõikidel tööleasuvatel ametiisikutel on kohustus läbida korruptsioonivastase seaduse veebikoolitus  ning korruptsiooni ennetamise e-õppe kursus "Korruptsiooni ja huvide konflikti vältimine avalikus sektoris". Korruptsiooni vastase seaduse koolituse video

 

Info uuendatud 21.09.2023

Irja Keiv, direktor

 

www.kannikese.ee

Back to top